Home

zdjęcie: dzieci podczas zajęć logopedycznych z muzykologii
O PIŚMIE
CALL FOR PAPERS
Zapraszamy do lektury nowego numeru
previous arrow
 
next arrow

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655, na liście Index Copernicus International

oraz na liście ERIH+.


Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL,

w bazie CEJSH

oraz w bazie bibliograficznej BazHum.

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe