B

Kalina Bahneva Doctor habilitatus Professor of the University of Bielsko-Biała, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria; University of Bielsko-Biala, Poland.
She specialises in literary science and conducts research related to Polish-Bulgarian literary relations. She translates Polish literature into Bulgarian. Her main interests include the history of Polish literature, the theory of translation and the reception of Polish works in Bulgaria. She is the author of
Преселението на художественото слово[Wędrówki słowa poetyckiego/Wanderings of the Poetic Word] (1993), devoted to the poetics of Bulgarian translations of Polish romantic and modernist poetry and French symbolism from the end of the 19th century to the 1920s, and the author of works in the field of Slavonic comparative studies, history of Polish literature and Bulgarian literature. Currently, her books Боян Пенев. Любов. Писма. Наука [Bojan Penew. Miłość. Listy. Nauka/Bojan Penew. Love. Letters. Science] and Przez granice. Rozważania o polskiej i bułgarskiej literaturze
[Across borders. Reflections on Polish and Bulgarian Literature]. She has translated, among other things, Witkacy’s plays. She is the author of many scientific articles in periodicals and collective volumes and an active participant in national and international conferences. She was awarded the Medal for Meritorious Service to Polish Culture (1991).
E-mail: sofiakb2000@yahoo.com

Emilia Bańczyk – PhD, Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland.
Graduate in Polish philology and sociology of advertising and social communication. In 2016, she defended her doctoral dissertation entitled “Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji” [Cultural codes of advertising. The world of meaning in advertising from the perspective of socialisation]. She combines her passion for linguistics with her knowledge of sociology. Her interests include sociolinguistics, pragmatic linguistics, technological determinism, and the issue of media socialisation. She is a member of “Via Linguae” Association and Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Society of Polish Language Enthusiasts).
E-mail: emila.banczyk@us.edu.pl

Marzena Baran PhD student, Department of Polish as a Foreign Language, Jagiellonian University in Kraków, Kraków, Poland.
MA in Polish, specialist in glottodidactics, Polish teacher associated with the Centre for Polish Language and Culture in the World at the Jagiellonian University in Kraków. Her academic interests focus on teaching culture and literature in Polish as a foreign/second language and action-oriented approach, task-based methodology, and intercultural communication.
E-mail
: marzenka.baran89@gmail.com

Ksenia Bardadyn PhD student, Institute of Literary Studies, University of Silesia in Katowice, Poland.
Graduate of the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Kraków (comparative studies specialisation) and Postgraduate Qualification Teacher Training Studies at the University of Silesia in Katowice. Her academic interests include contemporary Polish literature.
E-mail
: mercori@wp.pl

Ewa Bartos PhD, Institute of Literary Studies, University of Silesia in Katowice, Poland.
Her research interests include the relationship between literature and psychology, the issue of seduction in literature, contemporary Polish romance, and popular literature. She has published the following works:
Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Niemackiego [Skiroławki. About Zbigniew Niemacki’s erotic novel] (2013) and Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu [Motorcycles. Sketches on Zegadłowicz] (2013).
E-mail
: ewa.bartos@us.edu.pl

Magdalena Bąk Doctor habilitatus, Institute of Literary Studies, University of Silesia in Katowice, Poland.
Her research interests focus on problems related to Romantic literature. She also explores Australian and Portuguese themes in Polish literature (particularly in nineteenth-century literature). She is the author of the following publications:
Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim) [Mickiewicz as an erudite (in the Vilnius-Kaunas and Russian periods)] (2004), Pan Australski i złoto Wiktorii. Wspomnienia Seweryna Korzelińskiego [Mr Australski and Victoria’s gold. Memories of Seweryn Korzeliński] (2011), Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach [Słowacki’s creative fear. The antagonism of the bards years later] (2013), Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej [In the land of Tasmanian devil. The image of Australia in Polish literature] (2014), „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie [“Where the land ends and the sea begins.” Polish-Portuguese sketches] (2016, together with L. Romaniszyn-Ziomek).
E-mail
: magdalena.bak@us.edu.pl

Gillian Beattie-Smith – PhD, The Open University, Milton Keynes, Great Britain.
Gillian Beattie-Smith lectures in English, in the School of Languages and Applied Linguistics, at The Open University, where she has taught for nine years. Her research focuses on women’s creation of identity in their travel writing of the nineteenth century. She lives in the Scottish Borders.
E-mail: g.l.beattie-smith@open.ac.uk

Giorgi Beburishvili MA, University of Silesia in Katowice, Poland.
He is the author of the Master’s dissertation entitled “Komuniakcja w organizacjach publicznych na przykładzie ING Banku Śląskiego i Banku Gruzji” [Communication in public organisations on the example of ING Bank Śląski and Bank of Georgia] (2014).
E-mail
: giorgib555@mail.com

Marek Bernacki Doctor habilitatus, Professor of the University of Bielsko-Biała, Department of Polish Literature and Culture, University of Bielsko-Biala, Poland.
He specialises in literary studies in the field of Polish literature of the 20th century. He is the author of the monograph on the works of Czesław Miłosz and has promoted several Bachelor’s dissertations on the works of the author of “The Issa Valley”, which are kept in the archive of “The Milosz Institute” in Kraków. He is a proponent of phenomenological and hermeneutical methods of interpreting literary texts. His interests include the history and culture of Bielsko-Biała. He promotes regional education and is the author of an e-learning course entitled “Pomniki i tablice pamiątkowe Bielska-Białej” (Monuments and Commemorative Plaques in Bielsko-Biała). He is the author and co-author of popular science books:
Słownik gatunków literackich [Dictionary of literary genres] (1999), Jak analizować wiersze poetów współczesnych [How to analyse poems of contemporary poets] (2002), Leksykon powieści polskich XX wieku [Lexicon of Polish novels of the 20th century] (2002), Szlakiem drewnianych świątyń na Podbeskidziu  [The trail of wooden churches in the Podbeskidzie region] (2010). He is the author of scientific books: Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro. Szkice o twórczości Czesława Miłosza [He led me out of the Land of Ulro. Sketches on the works of Czesław Miłosz] (2005), Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska) [Hermeneutics of the phenomenon of existence. Studies on contemporary Polish literature (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska)] (2010); Głosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie [Voices to Miłosz. Articles and sketches of literary criticism] (2004–2011) (2012).
E-mail
: marber2@poczta.onet.pl

Zbigniew BiałasProfessor, Institute of Literary Studies, University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland.
Zbigniew Białas is Professor of English in the Institute of Literary Studies at the University of Silesia in Katowice (Poland) and author of five novels. He was Humboldt Research Fellow in Germany, Rockefeller Fellow in Italy and Fulbright Senior Fellow in the USA. His academic books include Post-Tribal Ethos in African Literature (1993), Mapping Wild Gardens (1997) and The Body Wall (2006). His first novel, Korzeniec, was awarded Silesian Literary Laurels, won the title of Best Polish Prose of 2011 and was turned into a successful theatrical play. Białas edited/co-edited twelve academic volumes, wrote over sixty academic essays and translated English, American and Nigerian literature into Polish.
E-mail: zbigniew.bialas@us.edu.pl

Krzysztof Biedrzycki Doctor habilitatus Professor of the Jagiellonian University in Kraków, Department of Contemporary Criticism, Jagiellonian University in Kraków, Kraków, Poland; Educational Research Institute in Warsaw, Poland.
He conducts research related to literature of the 20th and 21st centuries, principles of contemporary reception of classical texts, literature teaching methods, and literary and film criticism. His most important publications include:
Świat poezji Stanisława Barańczaka [The world of Stanisław Barańczak’s poetry] (Kraków 1995), Małgorzata Musierowicz i Borejkowie [Małgorzata Musierowicz and the Bojerko Family] (Kraków 1999), Opowieść o człowieku. Podręcznik do języka polskiego dla liceum, klasa 1, 2, 3 [The story of a man. Polish textbook for secondary school, grade 1, 2, 3] (Kraków 2002, 2003, 2004), Wariacje metafizyczne [Metaphysical variations] (Kraków 2007), Poezja i pamięć. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego [Poetry and memory. About three poems by Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert and Adam Zagajewski] (Kraków 2008).
E-mail
: krzysztof.biedrzycki@uj.edu.pl

Bojan Biołczew Professor, Department of Slavonic Philology, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria.
Doctor of philology, specialist in Polish and Slavonic studies, writer, screenwriter and director, participant in Antarctic expeditions. Rector of Sofia University (1999-2007), Dean of the Faculty of Philology (1995-1999), Head of the Department of Slavonic Philology (1992-1995), President of the Section of Literary Studies at the World Council of Specialists in Slavonic Studies (since 1998), member of the “Plato” World Academy (since 2002), as well as many editorial boards for philological and cultural editions. Author of over 200 scientific publications and approx. 20 fiction books (collections of short stories, novellas, novels, short satirical prose). He graduated in Polish philology at the Jagiellonian University in Kraków (1968) and defended his Master’s dissertation under the supervision of professor Kazimierz Wyka. He has been a teacher of Slavonic literature at the Sofia University since 1972. His main interests in the field of Polish studies are related to Polish Renaissance, Romantic and Modernist literature, as well as the works of Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz and Stanisław Wyspiański. Boyan Biolchev’s monograph
Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens, 1996 was published in Polish under the title Po drugiej stronie mitu. Adam Bernard Mickiewicz. Pomiędzy aureolą wieszcza i homo ludens [On the other side of the myth. Adam Bernard Mickiewicz. Between the halo of the bard and homo ludens] (2004). Other major monographs in the field of Polish studies include Станислав Виспянски – енциклопедист на неоромантизма, 2003 (Stanisław Wyspiański – encyklopedysta neoromantyzmu) [Stanisław Wyspiański – encyclopaedist of neo-romanticism], Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции на полския ренесанс (Droga odrodzenia. Samobytność i tradycje europejskie polskiego renesansu) [The path of revival. Independence and European traditions of the Polish Renaissance]. Boyan Biolchev is the author of a number of screenplays for films (documentaries and feature films), for example: Славянската цивилизация (Cywilizacja słowiańska) [Slavonic civilisation], Войната свършва днес (Wojna kończy się dziś) [The war ends today], Тайната на дяволското оръжие (Tajemnica diabelskiego oręża) [Mystery of the Devil’s arms], Леденият континент (Kontynent lodowy) [Ice Continent].
E-mail: bbioltchev@abv.bg

Magdalena Boczkowska PhD, Institute of Journalism and Social Communication, Humanitas University in Sosnowiec, Poland.
Specialist in literary studies and literary critic. She collaborates, for instance, with “Twórczość”, “Śląsk”, “LiteRacje” and “artPAPIER”. She was granted a scholarship by the Marshal of the Silesian Voivodeship (2011). Author of the following books:
Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989 [Poetry in Upper Silesia and Dąbrowa Basin after 1989] (2010); W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia [At the centre of literature, on the margins of life. On the works of Kazimierz Ratoń] (2011). Editor of Kazimierz Raton’s manuscripts (K. Ratoń, Dziennik. Prozy. Teksty krytyczne, 2012).
E-mail
: magdalena.boczkowska@humanitas.edu.pl

Irena Bogocz (Bogoczová) Associate Professor, Faculty of Philosophy, University of Ostrava, Czech Republic.
She specialises in Slavonic comparative studies and mostly conducts classes in Slavonic diachrony and dialectology of Czech language. Her research interests include colloquial spoken language, language and ethnic awareness, and the relationship between language and culture. She pays special attention to the linguistic situation in the Czech part of Cieszyn Silesia. She is the author and co-author of 14 monographic works and numerous articles in the field of linguistics.
E-mail: irena.bogoczova@osu.cz

Włodzimierz Bolecki Professor, Doctor habilitatus, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.
Historian of Polish literature, literary theoretician, editor, deputy president of the board of the Foundation for Polish Science, member of the Scientific Council of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Committee on Literature of the Polish Academy of Sciences, and member of the editorial board of “Teksty Drugie”. He is the author of several books, including:
Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta [History and Biography. The Biographical Tales by Wacław Berent] (1978), Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym [A Poetic Model of Fiction in Poland 1918-1939](1982 – 1st edition, 1996 – 2nd edition ), Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów [Nothing Exciting But the Truth. The Essays] (1987; under the pen name Jerzy Malewski), Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku [Pre-texts and Texts. Studies in Intertextuality of Polish Literature of the 20th Century] (1991 – 1st edition, 1998 – 2nd edition ), Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu) [The Bird-Catcher from Vilnius (Józef Mackiewicz)] (1991 – 1st edition, 2007 – 2nd edition; under the pen name Jerzy Malewski], Prawdy niemiły. Eseje [Uncomfortable Truths. Essays] (1993), Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [A World Apart by Gustaw Herling] (1994 – 1st edition, 1997 – 2nd edition, 2007 – 3rd revised and extended edition ), Polowanie na postmodernistów (w Polsce) [Hunting for Postmodernists (in Poland)] (1999), Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim) [Conversations in Naples (with Gustaw Herling)] (2000), Ciemna miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [Dark Love. Essays on Gustaw Herling] (2005), Inna krytyka [A Different Criticism] (2006).
E-mail
: wbol@wp.pl

Elwira Bolek – MA, Institute of Polish Studies, Maria Curie-Skłodowska University­in Lublin, Lublin, Poland.
Her academic interests include cognitive linguistics, multimodality, visual communication, and multimodal metaphor. Major publications:
Interpretacja plakatu artystycznego jako działanie na tekstach [Interpretation of the artistic poster as an operation on texts], in: Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie [Operations on texts. Translation – edition – illustration] (Lublin 2015); Gra znakami i znaczeniami w polskim artystycznym plakacie teatralnym[Playing with signs and meanings on the Polish artistic theatre poster], „LingVaria” 2018, no. 1; Język i obraz w plakacie teatralnym – analizy multimodalne[Language and image on a theatre poster – multimodal analyses], in: Współczesne media – media multimodalne[Contemporary media – multimodal media], vol. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych [General and theoretical issues. Multimodality of printed media] (Lublin 2018).
E-mail: elwira.bolek@poczta.umcs.lublin.pl

Marzena Boniecka MA, Institute of Literary Studies, Faculty of Philology, University of Silesia in Katowice, Poland.
She devoted her doctoral dissertation to the life and work of Aniela Gruszecka. Her research interests include feminist literary criticism, women’s prose in the interwar period, and archival and manuscript studies. She is the author of articles on writing strategies, narrative strategies of female writers in the interwar period, published in collective volumes including Zamieranie fikcji [The Dying of Fiction] (2014), Zamieranie gatunku [The Dying of Genre] (2015), Kolej na kolej: pociąg, dworzec, poczekalnia [Waiting for Train: Train, Station, Waiting Room in Literature and Humanistic Reflection] (2015).
E-mail
: marzena.boniecka@us.edu.pl

Aleksandra Boratyńska – lecturer, University of Salento, Lecce, Italy.
She is a sworn Italian translator, who has been employed as a Polish teacher at the University of Salento, Italy, since 1999. She graduated from the Faculty of Philosophy and History at the A. Mickiewicz University in Poznań.
E-mail
: aleksandra.boratynska@unisalento.it

Gabriel Borowski – PhD, Department of Portuguese Philology and Translation Studies, Jagiellonian University in Kraków, Kraków, Poland.
Specialist in Brazilian and translation studies, translator, member of the American Comparative Literature Association and Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, winner of the first edition of the “Diamond Grant” programme, author of publications devoted to the literature of the Portuguese-speaking area and the translation of literature, co-editor of the volumes
Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku [Point of view in literature, culture and language] (2015) and Diálogos no feminino: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska & Florbela Espanca (2017).
E-mail: gabriel.borowski@uj.edu.pl

Igor Borkowski Professor, Doctor habilitatus, Institute of Journalism and Social Communication, University of Wrocław, Wrocław, Poland.
Academic interests: thanatology, media education, press advocacy in theory and practice, language of contemporary politics and public discourse. Major book publications:
Dziennikarstwo i Media 3. Przemiany świata mediów [Journalism and Media 3. Transformations of the World of the Media] (2012), Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycznego pisania reportażu [Pilc’s Last Summer. A Handbook of Practical Reportage Writing] (2012), Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Materiały i studia [Just Agnieszka. The 75th anniversary of the birth of Agnieszka Osiecka. Materials and Studies] (2011), Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzia publicznych relations [Journalism and Media 2. Shaping the image as a tool of public relations] (2011), Dziennikarstwo i Media 1. Przestrzenie komunikowania [Journalism and Media 1. Spaces of Communication] (2010), Reportaż bez granic. Teksty – praktyka warsztatowa – zjawiska medialne [Reportage without Borders. Texts – Workshop Practice – Media Phenomena] (2010), Siostra Śmierć. Studium językowo-komunikacyjne funeraliów Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855–2005 [Sister Death. A Linguistic and Communication Study of the Meetings of the Congregation of Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo in Trzebnica 1855-2005] (2008).
E-mail
: igor.borkowski@uni.wroc.pl

Małgorzata Bortliczek PhD, Faculty of Arts and Educational Sciences, University of Silesia in Katowice, Poland.
She teaches stylistics, Polish language teaching methodology, and interpersonal communication. She publishes works on the popularisation of science in children’s magazines, advertising styles of advertisements, and the Zaolzie dialect – as a co-author.
E-mail
: mbortliczek@poczta.onet.pl

Magdalena Brzezowska MA, Faculty of Philology, Department of Polish Studies, Jagiellonian University in Kraków, Kraków, Poland.
Russian and Polish teacher, PhD student at the Jagiellonian University in Kraków. She is interested in textology, language of the media, and foreign language teaching methodology.
E-mail
: magdalena.brzezowska@uj.edu.pl

Petar Bunjak Professor, Faculty of Philology, University of Belgrade, Serbia.
Specialist in Slavonic studies, lecturer in Polish literature. His research interests include the history of literature, Polish-Serbian literary relations, history and poetics of Serbian literary translation, comparative studies on Slavonic poetry, history of Slavonic studies. His most important publications are:
Poljsko-srpske književne veze (do II svetskog rata) (1999); Polonica et polono-serbica (2001). He is also a co-author of: Poljski motivi i ritmovi u transkripciji Desanke Maksimović (2001); Folklor i prevod (2007); Od ritma ka smislu (2013), Ukrštanja i paralele (2015).
E-mail
: p.bunjak@fil.bg.ac.rs

Jan Burnatowski – PhD student, Institute of Polish Philology, Pedagogical University of Kraków, Poland.
He specialises in literary criticism and modern literature, in particular Polish innovative prose. He is preparing a doctoral dissertation on Marian Pankowski’s prose as a project of innovative literature. He has published texts on contemporary prose (M. Pankowski, W. Gombrowicz, A. Olechniewicz, R. Alameddine, J. Hajduk). He has cooperated with the Archives of the “Kultura” Literary Institute in Maisons – Laffitte.
E-mail
: jan.burnatowski@gmail.com