J

Jagodzińska Diana – doktorantka, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kontakt: diaanus@o2.pl

Janoszka Maria – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kontakt: m.janoszka@gmail.com

Janowska Iwona – dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Kontakt: iwona.janowska@uj.edu.pl

Janus-Sitarz Anna – dr hab. prof. UJ, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Kontakt: ajanus-sitarz@wp.pl

Jaroszyński Andrzej – ambasador, Instytut Nauk Politycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska.
Kontakt: ajaroszynski@o2.pl

Jarzębski Jerzy – prof. dr hab., Katedra Krytyki Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Kontakt: jerzy.jarzebski@uj.edu.pl

Jaskóła Ewa – prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kontakt: ewa.jaskola@me.com

Jaworski Krzysztof – dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska.
Kontakt: jaworsky@poczta.onet.pl

Jedrzejewski Franck – dr, Uniwersytet Paris-Sud, Paryż, Francja.
Kontakt: franckjed@gmail.com

Jež Nikolaj – prof. dr hab., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Kontakt: nikolaj.jez@guest.arnes.si

Jędrych Karolina – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kontakt: karolina.jedrych@us.edu.pl

Juchniewicz Andrzej – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Kontakt: andrzejjuchniewicz@o2.pl

 

Accessibility