REDAKCJA/RADA PROGRAMOWA

Redakcja

 • Dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, red. naczelny
 • Prof. dr hab. Jolanta Tambor, zastępca red. naczelnego (językoznawstwo, glottodydaktyka)
 • Dr Aleksandra Achtelik (nauki o kulturze)
 • Dr hab. Magdalena Bąk (literaturoznawstwo)
 • Dr hab. Agnieszka Nęcka (krytyka literacka)
 • Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (metodyka nauczania języka i literatury)
 • Dr Maria Czempka-Wewióra, sekretarz redakcji

 

 • Dr Marcin Maciołek, redaktor językowy
 • Dr Agnieszka Madeja, redaktor językowy
 • Dr Karolina Pospiszil, redaktor techniczny

Redakcyjny zespół techniczny: mgr Karolina Graboń, mgr Kinga Groszewska, dr Aleksandra Kalisz, dr Małgorzata Smereczniak

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. Kalina Bahnewa, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego (Sofia, Bułgaria); Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała, Polska)
 • Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska)
 • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
 • Prof. dr Maria Delaperriére, Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych – INALCO (Paryż, Francja)
 • Prof. dr Katarzyna Dziwirek, Uniwersytet Waszyngtoński (Seattle, USA)
 • Dr Elwira Grossman, Uniwersytet w Glasgow (Glasgow, Wielka Brytania)
 • Prof. dr Kris Van Heuckelom, Uniwersytet Katolicki w Leuven (Leuven, Belgia)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 • Prof. dr Ałła Kożynowa, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk, Białoruś)
 • Prof. dr Luigi Marinelli, Uniwersytet Rzymski – Sapienza (Rzym, Włochy)
 • Prof. dr Michel Masłowski, Uniwersytet Parski IV – Sorbona (Paryż, Francja)
 • Prof. dr Gerhard Meiser, Uniwersytet im. Marcina Lutra (Halle, Niemcy)
 • Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 • Prof. dr hab. László K. Nagy, Uniwersytet im. Lajosa Kossutha (Debreczyn, Węgry); Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 • Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 • Prof. dr Wacław M. Osadnik, Uniwersytet Alberty (Edmonton, Kanada)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)
 • Prof. dr Anna Małgorzata Packalén Parkman, Uniwersytet w Uppsali (Uppsala, Szwecja)
 • Prof. dr Tokimasa Sekiguchi, Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (Tokio, Japonia)
 • Prof. dr Marie Sobotkova, Uniwerystet Palackiego w Ołomuńcu (Ołomuniec, Czechy)
 • Prof. dr Tamara Trojanowska, Uniwersytet w Toronto (Toronto, Kanada)
 • Prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska)
Accessibility