Numer bieżący

Numer 2023 • 2 (32)

Opisać współczesność, wymyślić przyszłość

Redaktorzy numeru:
Małgorzata Wójcik-Dudek, Romuald Cudak

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Publikacja na licencji DOI.

PRESCRIPTUM
Małgorzata Wójcik-Dudek: Prescriptum. Sym-fonie „prującej się materii”
GEOLOGOS. W POSZUKIWANIU NOWYCH SOJUSZY
Ewa Bińczyk: Jaka sprawiedliwość w epoce antropocenu? Wstępne rozstrzygnięcia i wybrane trudności
Monika Rogowska-Stangret: Myślenie (z) gąszczem. O relacyjnych narracjach w czasach antropocenu na przykładzie epigenetyki. Perspektywa feministycznego nowego materializmu
Małgorzata Sugiera: Kolonizacja jako terraformowanie: klątwa Argonautów w epoce antropocenów (ćwiczenia z lektury)
Michał Krzykawski: Egzosomatyzacja lub moment technologiczny antropocenu
Alina Mitek-Dziemba: Przekład w perspektywie kryzysu ekologicznego i klimatycznego: w kierunku krytycznej ekotranslatoryki
Magdalena Ochwat: Humanistyka odpornościowa w czasach katastrofy klimatycznej
Patryk Szaj: Cóż po poet(k)ach w czasach antropocenu? Zarys propozycji trójkąta antropocenicznego
Vladimíra Vrajová: „Človek, tys’ stvorstva koruna? Nemožno mi uveriť…“. Vzťah človeka a prírody v národno-spoločenskej lyrike Pavola Országha Hviezdoslava
Dorota Michułka: Natura, empatia i troska. Chłopiec z burzy Colina Thiele’a w perspektywie humanistyki ekologicznej
ŚWIATY NON-FICTION
Mariusz Jochemczyk, Miłosz Piotrowiak: Wynaleźć wyspę. Podwójna lektura książki Czerwony śnieg na Etnie Jarosława Mikołajewskiego i Pawła Smoleńskiego
Janusz Pasterski: Pozostać na Via Appia. Eseistyka Ignacego Wieniewskiego
Jolanta Pasterska: Wspomnienia wojenne Róży Nowotarskiej
Bożena Szałasta-Rogowska: Delta czasu Floriana Śmiei – dokument, wspomnienie, współczesna sylwa?
Orsolya Németh: Reportaż polski jako głos tych, którym głos odebrano
Olesya Nakhlik: Kulturowo-cywilizacyjne współrzędne Ukrainy we współczesnym polskim reportażu literackim (Imperium Ryszarda Kapuścińskiego, Biała gorączka Jacka Hugo-Badera, Zabić smoka Katarzyny Kwiatkowskiej-Moskalewicz)
Alla Kozhinowa: Polski kryminał milicyjny jako literatura faktu
Wioletta Hajduk-Gawron: Niefikcyjność kryminału oraz jego potencjał glottodydaktyczny na przykładzie komedii kryminalnej Morderstwo w hotelu Kattowitz Marty Matyszczak
Tomasz Gęsina: Literacki spacer po Katowicach. Reportaż Anny Malinowskiej pt. Od Katowic idzie słońce w glottodydaktyce
VARIA
Wolfgang Brylla: O policyjnej przemocy w polskiej powieści kryminalnej (i nie tylko)
Katarzyna Cieplińska: Wierzenia i obrzędy polskiej wsi ukazane brytyjskiemu odbiorcy w powieści Jerzego Pietrkiewicza The Knotted Cord
Przemysław Chojnowski: „Nauczyć się sztuki przekładu”. Szkic do portretu Albrechta Lemppa (1953–2012)