Numery archiwalne (Archive/Back Issues)

Numer 2023 • 1 (31) Edukacja humanistyczna w czasach
antropocenu
Numer 2022 • 2 (30)
Współczesne badania polonistyczne za granicą
Numer 2022 • 1 (29)
VII Światowy Kongres Polonistów
2021 • 2 (28)
Narodziny eko(glotto)dydaktyki
2021 • 1 (27) Z walizką w ręku – kobiety w podróży 2020 • 2 (26) Niezmienność i zmiana jako perspektywy badawcze 2020 • 1 (25) Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla 2018
2019 • 2 (24) Migracje i ich konsekwencje 2019 • 1 (23) Polska różnorodna 2018 • 2 (22) Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych 2018 • 1 (21) Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja
2017 • 2 (20) Oblicza kobiecości 2017 • 1 (19) W kręgu badań językoznawczych 2016 • 2 (18) VI Światowy Kongres Polonistów 2016 • 1 (17) Polacy w/o Australii
2015 • 2 (16) Perspektywy glottodydaktyczne 2015 • 1 (15) Polonistyka w sąsiedztwie: Republika Czeska, Republika Słowacka 2014 • 2 (14) Polonistyka i nowe media 2014 • 1 (13)
Co słychać we współczesnej polszczyźnie i glottodydaktyce?
2013 • 2 (12) Polonistyka w Bułgarii: wczoraj i dziś 2013 • 1 (11) V Kongres Polonistyki Zagranicznej w Opolu 2012 • 2 (10) Dydaktyka, glottodydaktyka – miejsca wspólne 2012 • 1 (9) Zjazd Polonistów
2011 • 2 (8) Teatr i dramat polski po 1989 roku 2011 • 1 (7) Miłosz – w stulecie urodzin 2010 • 2 (6) Polonistyki na Dalekim Wschodzie 2010 • 1 (5) Polskie kino po…
2009 • 2 (4) Słowacki jubileuszowy 2009 • 1 (3) Polonistyka i język polski na Ukrainie 2008 • 2 (2) W kręgu badań kulturoznawczych 2008 • 1 (1) Stereotypy
2007 (53) Polonistyka we Włoszech 2006 (52) III Kongres Polonistyki Zagranicznej 2006 (51) Stanisław Lem 2005 (50) 15-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Numer Jubileuszowy 2004-2005 (48-49) Zjazd Polonistów. Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – edukacja
2004 (47) Nauczanie języka polskiego jako obcego 2003 (45-46) Kino po polsku 2002 (44) Romantyzm polski raz jeszcze 2002 (42-43) Język polski na przełomie wieków 2002 (41) Literatura polska ostatniej dekady XX wieku
2001 (39-40) Numer specjalny poświęcony polonistyce w krajach niemieckojęzycznych 2001 (37-38) Numer specjalny poświęcony polonistyce w Ameryce Północnej 2000 (35-36) 10 artykułów na 10-lecie Szkoły 2000 (33-34) 1999 (31-32)
1999 (30) 1998-1999 (27-29) Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Multimedia w nauczaniu jpjo” 1998 (26) 1997-1998 (24-25) 1997 (23)
1997 (22) 1997 (21) 1996 (20) 1996 (19) 1996 (18)
1996 (17) 1995 (13-15) 1994-1995 (10-11) 1994 (9-10) 1994 (8)
1993 (7) 1993 (6) 1993 (5) 1993 (4) 1992 (3)
1992 (2) 1992 (1) 1992 (0)