REDAKCJA/RADA PROGRAMOWA

Redakcja

 • Romuald Cudak, UŚ, Katowice, red. naczelny (literaturoznawstwo, glottodydaktyka), romuald.cudak@us.edu.pl 
 • Jolanta Tambor, UŚ, Katowice, zastępca red. naczelnego (językoznawstwo, glottodydaktyka), jolanta.tambor@us.edu.pl
 • Maria Czempka-Wewióra UŚ, Katowice, sekretarz naukowy pisma, maria.czempka-wewiora@us.edu.pl
 • Aleksandra Achtelik UŚ, Katowice (nauki o kulturze), aleksandra.achtelik@us.edu.pl
 • Anna Synoradzka-Demadre, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a, Lille, Francja (nauki o kulturze), ania-s-d@wanadoo.fr
 • Magdalena Bąk, UŚ, Katowice (literaturoznawstwo), magdalena.bak@us.edu.pl
 • Lidia Tanuszewska, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia (literaturoznawstwo), lidkapol@yahoo.com
 • Agnieszka Nęcka-Czapska, UŚ, Katowice (krytyka literacka), agnieszka.necka@us.edu.pl
 • Ivana Dobrotova, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec, Czechy (językoznawstwo), I.dobrotova@centrum.cz
 • Bernadeta Niesporek-Szamburska, UŚ, Katowice (metodyka nauczania języka i literatury), szamburska@us.edu.pl
 • Li Yinan, PUJO, Pekin, Chiny (metodyka nauczania języka i literatury), liyinan@bfsu.edu.cn
 • Karolina Graboń, redaktor językowy, karolina.grabon@us.edu.pl
 • Marcin Maciołek, redaktor językowy, marcin.maciolek@us.edu.pl
 • Agnieszka Madeja, redaktor językowy, agnieszka.madeja@us.edu.pl
 • Małgorzata Smereczniak, redaktor językowy, malgorzata.smereczniak@us.edu.pl
 • Karolina Pospiszil, redaktor techniczny, karolina.pospiszil@us.edu.pl

Rada Programowa

 • Kalina Bahnewa, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego (Sofia, Bułgaria); Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała, Polska)
 • Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
 • Maria Delaperriére, Instytut Narodowy Języków i Kultur Orientalnych – INALCO (Paryż, Francja)
 • Katarzyna Dziwirek, Uniwersytet Waszyngtoński (Seattle, USA)
 • Elwira Grossman, Uniwersytet w Glasgow (Glasgow, Wielka Brytania)
 • Kris Van Heuckelom, Uniwersytet Katolicki w Leuven (Leuven, Belgia)
 • Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 • Ałła Kożynowa, niezależna polonistka białoruska (Mińsk, Białoruś)
 • Luigi Marinelli, Uniwersytet Rzymski – Sapienza (Rzym, Włochy)
 • Michel Masłowski, Uniwersytet Parski IV – Sorbona (Paryż, Francja)
 • Gerhard Meiser, Uniwersytet im. Marcina Lutra (Halle, Niemcy)
 • Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 • László K. Nagy, Uniwersytet im. Lajosa Kossutha (Debreczyn, Węgry); Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
 • Aleksander Nawarecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice, Polska)
 • Wacław M. Osadnik, Uniwersytet Alberty (Edmonton, Kanada)
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów, Polska)
 • Anna Małgorzata Packalén Parkman, Uniwersytet w Uppsali (Uppsala, Szwecja)
 • Marie Sobotkova, Uniwerystet Palackiego w Ołomuńcu (Ołomuniec, Czechy)
 • Tamara Trojanowska, Uniwersytet w Toronto (Toronto, Kanada)
 • Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska)