2011 • 1

   

Numer 2011• 1 (7)
Miłosz – w stulecie urodzin

Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Józef Olejniczak

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

 Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny
na 
licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne
– Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

Spis autorów

W numerze:

Czytanie Miłosza – ustalenia:

Czytanie Miłosza – wizje:

Czytanie Miłosza – rewizje:

Miłosz i Mickiewicz – raz jeszcze:

Recepcja:

Archiwum: