2009 • 1

   

Numer 2009 • 1 (3)
Polonistyka i język polski na Ukrainie

Redaktorzy numeru: Ałła Krawczuk, Monika Rusin, Jolanta Tambor

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

 

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny
na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne
– Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

Spis autorów

W numerze:

Polsko-ukraiński dialog literacki:

Ukraińska interpretacja polskiej literatury:

Język polski w badaniach ukraińskich językoznawców:

O nauczaniu języka polskiego na Ukrainie:

Ukraińska polonistyka:

Szkolnictwo i organizacje polonijne na Ukrainie: