2001 (37-38)

 

Numer 2001 • 1-2 (37-38)

Numer specjalny poświęcony polonistyce w Ameryce Północnej

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

Polonistyki w Ameryce Północnej:

 • Wilczek Piotr: Od redaktora. „Polish studies” czy „polonistyka”? – problematyka polska w północnoamerykańskiej edukacji akademickiej
 • Brintlinger Angela, Dickinson Sara: Praktyczne aspekty polonistyki w Ohio State University
 • Browne Wayles: Nauczanie języka polskiego w Cornell University
 • Cavanagh Clare: Kilka uwag o literaturze polskiej i przyszłości polonistyki
 • Czaykowski Bogdan: Polonistyka w Ameryce Północnej: jaka była, jaka winna być
 • Dziwirek Katarzyna: Nauczanie polskiego na poziomie uniwersyteckim w Seattle
 • Filipowicz Halina: Autorski program studiów polonistycznych na University of Wisconsin w Madison
 • Gąsienica-Byrcyn Anna: Polonistyka w Ameryce Północnej
 • Gerould Daniel: Nauczanie literatury polskiej w ramach programu teatralnego
 • Holmgren Beth, Levine Madeline, Stalnaker Maria: Polonistyka w University of North Carolina w Chapel Hill
 • Karcz Andrzej: Polonistyka na uniwersytecie amerykańskim: casus University of Kansas
 • Kujawiński Frank: O polonistyce w Loyola University w Chicago
 • Kulczycki John J.: Nauczanie historii Polski na uniwersytecie amerykańskim 
 • Kurczaba Alex S.: Studia polonistyczne w amerykańskim szkolnictwie wyższym
 • Mikoś Michał Jacek: Polonistyka na University of Wisconsin w Milwaukee
 • Joanna Niżyńska: Literatura narodowa czy literatura? Spojrzenie komparatysty
 • Osadnik Wacław: Program polonistyczny w University of Alberta
 • Polakiewicz Leonard: Ocena podręczników do nauki języka polskiego obecnie używanych w Stanach Zjednoczonych
  Rappaport Gilbert: Studia polonistyczne w Ameryce: teksaski łącznik
 • Serejska-OlszerKrystyn: Uczyć polskiego w Ameryce: kogo i w jakim celu?
 • Shallcross Bożena: Polonistyka w Indiana University
 • Trojanowska Tamara: Igraszki trafu i miłości: polonistyka w Toronto
 • Thompson Ewa M.: Życie na niby, czyli polonistyka w USA
 • Underhill Karen: Dlaczego wybrałam polonistykę?
 • Wróbel Janusz: Polonistyka w St. Mary’s College of Ave Maria University

Poradnik:

 • Grzenia Jan: Politechnika w Massatschussets? O problemach z polonizacją nazw uniwersytetów amerykańskich

Kronika szkoły:

 • Dąbrowska Anna: Stowarzyszenie „Bristol”
 • Podręczniki do nauczania cudzoziemców języka polskiego (wybór)