1997 (23)

 

Numer NR 23 • JESIEŃ 1997

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • W Polsce, czyli tu i ówdzie
 • Prescriptum

Rozprawy:

 • Miczka Tadeusz: „…żyjemy na świecie, który nie ma na siebie pomysłu…”. O twórczości filmowej Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996)
 • Filmografia Krzysztofa Kieślowskiego

Wydarzenia:

 • Prof. Jacques Darrida doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Wywiady:

 • Wizyta na Waszym Uniwersytecie jest dla mnie ogromnie budująca — prof. Jacques Derrida dla „Postscriptum”
 • Wileńska polonistyka się rozwija. Wywiad z prof. Algisem Kaledą z Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa)

Nasze polonistyki:

 • Niekrasowa Swietłana: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa (w Katedrze Filologii Słowiańskiej)
 • Karović Sladana, Danković Nikoleta: Katedra Polonistyki w Belgradzie (Jugosławia)
 • Bonjac Daliborka, Prijic Milica: Uniwersytet w Nowym Sadzie (Jugosławia)
 • Dzubalova Dana, Zupova Nada: Uniwersytet Preszowski (Słowacja)

Kronika:

 • Grudzień 1997 – styczeń 1998