Ż

Natalia Żórawska – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Magister filologii polskiej (dwóch specjalności: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego wśród cudzoziemców) na UŚ. Szkice i recenzje publikowała w tomach zbiorowych na łamach takich pism, jak: „Tematy i Konteksty”, „Czytanie Literatury”, „artPAPIER”. Zajmuje się literaturą polską wydawaną po 1989 roku.
E-mail: n.e.zorawska@gmail.com

Sławomir Jacek Żurek – prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska.
Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Autor licznych artykułów naukowych oraz monografii: „…lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego (1999); Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (2004); Z pogranicza. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej (2008); Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego (2011); Literatura polska w Izraelu. Leksykon (wspólnie z K. Famulską-Ciesielską) (2012). Członek m.in.: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Laboratorium „Więzi”.
E-mail: zureks@kul.pl

Urszula Żydek-Bednarczuk – prof. dr hab., Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, media i dyskursy medialne, nowe media, lingwistyka kulturowa, pragmatyka, glottodydaktyka. Członek międzynarodowego projektu CULTMEDIA, Członek Państwowej Komisji Poświadczenia Języka Polskiego jako Obcego. Autorka licznych rozpraw wydanych w kraju i za granicą, redaktorka tomów naukowych, współautorka podręczników z zakresu języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych: Mów i pisz po polsku (2001) oraz licealnych: Współczesna polszczyzna (1996), Barwy epok (2002, 2003, 2004). Monografie: Struktura tekstu rozmowy potocznej, 1994; Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, 2005.
E-mail: urszula.zydek-bednarczuk@us.edu.pl