V

Kris Van Heuckelom – prof. dr, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.
Polonista. Jego najnowsze książki to: (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. Dieter De Bruyn), Polish Literature in Transformation (2013, red. Ursula Phillips przy współpracy z Knutem Andreasem Grimstadem i Krisem Van Heuckelomem), European Cinema After the Wall. Screening East-West Mobility (2014, współred. Leen Engelen), Polish Migrants in European Film 1918–2017 (2019).
E-mail: Kris.VanHeuckelom@arts.kuleuven.be

Viktória Vas – mgr, Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie, Budapeszt, Węgry.
Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (Literaturoznawcze Studium Doktoranckie) na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya. Jej rozprawa doktorska i zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej literatury polskiej, przede wszystkim prozy Olgi Tokarczuk. Tłumaczy współczesną prozę polską i teksty naukowe o literaturze polskiej na język węgierski.
E-mail: vas.viktoria@yahoo.com

Marta Vojteková – Doc. Mgr., PhD, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Preszowski, Słowacja.
Językoznawczyni, polonistka, słowacystka, tłumaczka, pracownik Katedry Studiów Środkowoeuropejskich Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Preszowskiego, członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania badawcze to: językoznawstwo porównawcze (morfologia, słowotwórstwo, składnia, leksykologia), lingwistyka korpusowa, translatologia.
E-mail: marta.vojtekova@unipo.sk