Ł

Marianna Łacek – mgr, The Polish Teachers Association in New South Wales, Sydney, Australia.
Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów dotyczących dwujęzyczności (Bilingualism & Community Languages in Australia) na Sydney University. Nauczycielka języka polskiego, propagatorka kultury polskiej, tłumaczka, założycielka i wieloletni prezes organizacji The Polish Teachers Association in NSW, prezes Polskiego Związku Kulturalnego w Nowej Południowej Walii. Otrzymała wyróżnienie od Ministerstwa Edukacji stanu NSW „Award for Excellence in Teaching” (2002). Jest autorką wielu artykułów metodycznych na temat nauczania i oceniania języków angielskiego i polskiego w Australii, publikowanych regularnie w czasopiśmie „Nowa Polszczyzna”. Jest także autorką opracowań: Język Polski w Australii, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. Jana Mazura, Lublin 2007 oraz Polskie szkolnictwo w Australii i Nowej Zelandii (PUNA – Londyn).
E-mail: mlacek@optusnet.com.au

Monika Ładoń – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jest autorką artykułów dotyczących reprezentacji choroby w literaturze polskiej. Opublikowała książkę „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim (Katowice 2008). Współredagowała prace zbiorowe: Zamieranie prozy (Katowice 2012) oraz Zamieranie fikcji (Katowice 2014).
E-mail: monika.ladon@us.edu.pl

Ewa Łukaszyk – dr hab., LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies, Orléans, Francja.
Literaturoznawca o orientacji komparatystycznej i krytyk kultury, specjalista w zakresie studiów śródziemnomorskich i luzytanistycznych. Dwukrotna stypendystka Fundacji Calouste’a Gulbenkiana w Lizbonie i autorka licznych publikacji poświęconych Portugalii, m.in. książki Imperium i nostalgia. „Styl późny” w kulturze portugalskiej (2015). Prowadziła też badania nad wieloma kulturami pozaeuropejskimi, m.in. w Malezji, Maroku, Gwinei- Bissau. Obecnie pracuje nad koncepcją humanistyki transkulturowej i realizuje projekt badawczy „Poszukiwanie języka adamowego i wyłonienie się aspiracji transkulturowej w następstwie europejskich odkryć morskich”, finansowany ze środków Horizon 2020.
E-mail: ewaluk@al.uw.edu.pl

Natalia Łukomska – dr, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia.
Lektorka języka polskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim, polonistka i slawistka. Tłumaczka z języka macedońskiego. Jej zainteresowania naukowe to: współczesny język polski ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyki językowej, język w aspekcie glottodydaktycznym, gramatyka porównawcza języków słowiańskich, współczesny języki czeski i macedoński, teoria i praktyka przekładu. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2013 roku na podstawie rozprawy poświęconej imiesłowom nieodmiennym w języku polskim i macedońskim rozpatrywanym w aspekcie przekładowym i glottodydaktycznym.
E-mail: natalia_lukomska@o2.pl