Vol 28 No 2 (2021): The Birth of Eco(glotto)didactics

The pandemic reality has prevailed around the globe for nearly two years now. It has affected all areas of human activity, as well as people’s physical and psychological condition. Various manifestations of this new reality encourage scientific reflection, including reflection on “novelty”, understood in different ways, in Polish (glotto)didactics. Researchers from Polish and foreign academic … Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Narodziny eko(glotto)dydaktyki 2021 2 (28)

Pandemiczna rzeczywistość panuje na całym globie już od blisko dwóch lat. Wpływa ona na wszystkie obszary działalności człowieka, jego kondycję fizyczną i psychiczną. Rozmaite przejawy tej nowej rzeczywistości skłaniają do refleksji naukowej, w tym też do zastanowienia się nad różnie rozumianą „nowością” w (glotto)dydaktyce polonistycznej. O tak ukierunkowaną refleksję poproszono badaczki i badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Zgromadzone teksty tematycznie oscylują wokół dwu „nowości”, które stają się już … Czytaj dalej

CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do współpracy!!! Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Informacje dla recenzentów i autorów na stronie internetowej Postscriptum). Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego … Czytaj dalej

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE

Cel i profil pisma „Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy. „Postscriptum Polonistyczne” publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury … Czytaj dalej

Accessibility