KONTAKT/WYDAWCA

Wydawca

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kontakt

„Postscriptum Polonistyczne”

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 2009 424
e-mail: postscriptum@us.edu.pl

 
 

Accessibility