„Postscriptum Polonistyczne” jest notowane na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655,

na liście Index Copernicus International,

na liście ERIH+.

Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL,

w bazie CEJSH,

w bazie bibliograficznej BazHum.

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa.

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

Accessibility