zdjęcie: dzieci podczas zajęć logopedycznych z muzykologii
previous arrow
next arrow
Slider
„Postscriptum Polonistyczne” jest notowane na liście czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 1655,

na liście Index Copernicus International

na liście ERIH+

Czasopismo jest indeksowane na liście CEEOL

w bazie CEJSH

w bazie bibliograficznej BazHum

Czasopismo objęte programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych

DOI: 10.31261/PS_P

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Accessibility