Numer 2023 • 1 (31)

Numer 2023 • 1 (31)

Edukacja humanistyczna
w czasach antropocenu

Redaktorki numeru:

Agnieszka Tambor,
Magdalena Ochwat

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Publikacja na licencji DOI.

Prescriptum
EKO(GLOTTO)DYDAKTYKA
EKOLOGICZNE VARIA DYDAKTYCZNE
VARIA
PRZEGLĄDY