Numer 2022 • 2 (30)

Numer 2022 • 2 (30)

Współczesne badania polonistyczne za granicą

Redaktorki numeru:
Jolanta Tambor, Maria Czempka-Wewióra

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Publikacja na licencji DOI.

Prescriptum

Język w teorii i użyciu

Inspiracje literaturoznawcze i przekładoznawcze

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Varia

Recenzje i sprawozdania