Numer 2022 • 1 (29)

Numer 2022 • 1 (29)

VII Światowy Kongres Polonistów

Redaktorki numeru:

Maria Czempka-Wewióra, Jolanta Tambor

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Publikacja na licencji DOI.

VII Światowy Kongres Polonistów

Różnorodność językowa, odmiany, regio- i profesjolekty

Archiwa, zbiory, pamięć

Język polski i polonistyka za granicą

Varia

Przeglądy

Nekrolog