2021 • 2 (28)

 

Number 2021 • 2 (28)

Number editors:

Maria Czempka-Wewióra, Wioletta Hajduk-Gawron

View or download the file to your computer


Publication under license Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Publication under licencse DOI.

Prescriptum

Glottodydaktyka i edukacja humanistyczna dla klimatu

Glottodydaktyka podczas/po pandemii

(Glotto)dydaktyka – nurty i tendencje

Varia

Sprawozdanie