2019 • 2 (24)

 

Numer 2019 • 2 (24)
Migracje i ich konsekwencje

Redaktorki numeru: Wioletta Hajduk-Gawron, Magdalena Ochwat

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

 

Spis autorów

Hajduk-Gawron Wioletta, Ochwat Magdalena: Migracje i ich konsekwencje. Prescriptum

Wprowadzenie. Gościnność wobec przybyszy

Spotkania – rozpoznania – dialog

Pogranicza kulturowe

Doświadczenia transkulturowości w edukacji

Varia

Sprawozdania