2012 • 1

 

Numer 2012 • 1 (9)

Zjazd Polonistów

Redaktorzy numeru: Magdalena Bąk, Agnieszka Nęcka

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny
na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne
– Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

Spis autorów

W numerze:

Wystąpienia:

Rozmowy – komentarze i oceny (rozmawiają: Magdalena Bąk, Agnieszka Nęcka):

Varia:

Przeglądy:

Recenzje:

Nekrologi: