2011 • 2

 

Numer 2011 • 2 (8)

Teatr i dramat polski po 1989 r.

Redaktorzy numeru: Aleksandra Achtelik, Ewa Wąchocka

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative CommonsTen utwór jest dostępny
na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa
– Użycie niekomercyjne
– Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 
Spis autorów

W numerze:

Teatr i dramat polski po 1989 roku:

Varia:

Przeglądy:

Recenzje:

Kronika: