2006 (52)

 

Numer 2006 • 2 (52)
Redaktor numeru: Romuald Cudak

III Kongres Polonistyki Zagranicznej

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum
 • III Kongres Polonistyki Zagranicznej
 • Kongres Polonistyki Zagranicznej. Garść informacji.
 • Program III Kongresu Polonistyki Zagranicznej.

Materiały z III Kongresu Polonistyki Zagranicznej:

 • Masłowski Michał: Polska w kontekście środkowoeuropejskim
 • Delaperrière Maria: Czy istnieje poezja impresjonistyczna? Od Mallarmégo do… Leśmiana
 • Packalén Małgorzata Anna: Nieobecna obecność: kobieca mimikra literackiej konwencji na przykładzie wybranych utworów Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk
 • Amenta Alessandro: Strategie tożsamościowe i dyskursy homoseksualne w prozie polskiej XX wieku
 • Van Heuckelom Kris: Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia „studiów wizualnych”
 • Ritz German: Między gender a narodem — kobiety w polskim romantyzmie albo język płci
 • Skórczewski Dariusz: Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście
 • Choriew Wiktor: Polscy pisarze drugiej połowy XX wieku o Fiodorze Dostojewskim
 • Reiman Judit: Oryginalność cytatu. Węgierskie przetworzenia Gombrowicza
 • Chi Thuat Nguyen: Zainteresowanie literaturą polską w Wietnamie
 • Lisowski Tomasz: Specyfika nauczania języka polskiego na Dalekim Wschodzie. Polonistyka w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu
 • Krawczuk Ałła: Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją
 • Walczak Bogdan: Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia
 • Nagórko Alicja: Gramatyka polska — jaka i dla kogo?
 • Włodarczyk Hélène: Struktura meta-informacyjna wypowiedzenia w języku polskim

Rozmowy:

 • Intelektualnie — angielski, uczuciowo — polski. Z Andrzejem Buszą rozmawia Jolanta Tambor

Recenzje:

 • Kita Małgorzata: Bożena Witosz: „Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki”
 • Karwatowska Małgorzata: Małgorzata Kita: „Językowe rytuały grzecznościowe”
 • Goleniowska Justyna: Marek Pytasz: „Nowe opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie”

Książki nadesłane