2005 (50)

 

Numer 2005 • 2 (50)
Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Jolanta Tambor

15-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej
NUMER JUBILEUSZOWY

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum
 • Wajda Andrzej: Polskie kino 1945-1960 jako wolny głos w zniewolonym kraju
 • Davies Norman: „Szacunek jest ważniejszy od każdej tezy historycznej” rozprawy
 • Miczka Tadeusz: Powstanie warszawskie — temat „arcypolski” w epizodach filmowych

Varia:

 • Sławkowa Ewa: Style konwersacyjne w perspektywie komunikacji międzykulturowej
 • Tambor Jolanta: Kazach czy Kazachstańczyk. Przyczynek do nazw narodowości i nazw obywateli państw.
 • Cudak Romuald: Interpretacja utworu literackiego w szkole z perspektywy rewolucji metodologicznej ostatnich lat
 • Nowak Tomasz: O zastosowaniu teorii algorytmów w dydaktyce języka polskiego jako obcego
 • Kajak Piotr: Jakże rad bym został Kmicicem… — gry fabularne, czyli o nowych sposobach nauczania polskiej kultury i języka polskiego jako obcego
 • Morcinek-Cudak Barbara: Elementy przekładu intersemiotycznego w nauczaniu grup zaawansowanych
 • Jarosz Łukasz: W stronę starości. O poezji Jacka Podsiadły
 • Teodorowicz-Hellman Ewa: Lennart Kjellberg — slawista i tłumacz literatury polskiej na język szwedzki

Rozmowy:

 • Polski artysta musi coś powiedzieć od siebie o sytuacji, w której sam żyje. Z Andrzejem Wajdą rozmawia Agnieszka Tambor
 • W teatrze każdy szczegół jest ważny. Z Krystyną Zachwatowicz o pracy scenografa rozmawia Agnieszka Tambor

Polska w świecie:

 • Sieradzka-Baziur Bożena: Polonistyka na Tokyo University of Foreign Studies
 • Sutarski Konrad: Nowa instytucja węgierskiej Polonii
 • Kaczmarczyk Hanna: Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

Materiały:

 • Szelc-Mays Magdalena: Coś Wam powiem… Kilka uwag o moich podręcznikach
 • Kaczmarczyk Hanna: Jeszcze o nauczaniu języka polskiego w Zespole Szkół Polskich w Wiedniu
 • Kainacher Katarzyna: Użytkowanie podręczników w edukacji wczesnoszkolnej a specyfika Szkoły Polskiej w Wiedniu
 • Uczniowie lubią lekcje, gdy mogą mówić o sobie, o swoich realiach. Odpowiedź Anny Łabuckiej-Buttenschön na ankietę Szkoły

Recenzje:

 • Kowalonek Monika: [Polonistik im deutschsprachigen Bereich]

Książki nadesłane