2004 (47)

 

Numer 2004 • 1 (47)
Redaktorzy numeru: Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Smereczniak, Jolanta Tambor

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

O problemach nauczania języka polskiego jako obcego:

 • Pasieka Małgorzata: Do tandemu trzeba dwojga, czyli: Jak pracować, żeby tandem językowy stał się sukcesem
 • Jaskółowa Ewa: Odczytywanie intencji słowa – przykład wiersza Wisławy Szymborskiej „Prospekt”
 • Niesporek-Szamburska Bernardeta: Wartości edukacyjne popularnej literatury fantasy dla dzieci i młodzieży
 • Zeler Bogdan: Kilka uwag o Internecie i nauczaniu języka polskiego
 • Achtelik Aleksandra: Miło mi panią poznać…, ale jak z „panią” pracować?
 • Gancarek Piotr: O przemijającej magii podręczników do nauki języka obcego, czyli dlaczego nadszedł „Czas na czasownik”
 • Hajduk-Gawron Wioletta: Czytaj po polsku – czytanie jako jedna z możliwości poszerzania kompetencji językowych
 • Janowska Aleksandra, Pastuch Magdalena: Kilka uwag na (o) „Dzień dobry”
 • Kita Małgorzata: „Wybieram gramatykę!” – i co dalej? O możliwościach dydaktycznych wykorzystania podręcznika
 • Lipińska Ewa: Z podręcznikiem „Z polskim na ty” za pan brat
 • Mikielewicz Regina: Krótko o długiej drodze powstawania podręcznika „Uczymy się świata po polsku”, jego charakterystyka i atrybuty
 • Seretny Anna: „A co to takiego?” Obrazkowy słownik dla cudzoziemców
 • Skudrzyk Aldona: Wnikając w ducha języka obcego

O lekcjach i innych formach dydaktycznych:

 • Bytomska Katarzyna, Smereczniak Małgorzata: Gra w podchody na lekcji języka polskiego
 • Knapik Magdalena, Malejka Jagna: II zimowa szkoła języka polskiego w Mołdawii
 • Madeja Agnieszka, Morcinek-Cudak Barbara: Po polsku o języku i kulturze

Recenzje:

 • Iwan Piotr: Iwona Loewe, Artur Rejter: „Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka polskiego”.

Egzaminy z języka polskiego:

 • Terminy egzaminów
 • Ciszewski Jörg: Polskiego da się nauczyć

Książki nadesłane

Kronika Szkoły 

Komunikat

 • O poezji polskiej na Ile St-Louis

Warsztaty polonistyczne

 • Morcinek-Cudak Barbara: Warsztaty polonistyczne