2004-2005 (48-49)

 

Numer 2004 • 2 – 2005 • 1 (48-49)
Redaktorzy numeru: Romuald Cudak, Jagna Malejka, Jolanta Tambor

Zjazd Polonistów. Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – edukacja.

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

W numerze:

 • Prescriptum

Dwugłos o zjeździe:

 • Po Zjeździe Polonistów – Wywiad z Ryszardem Nyczem
 • Polonistyka w przebudowie. O Zjeździe Polonistów – Krzysztof Kłosiński

Zestaw referatów wygłoszonych na zjeździe

Materiały:

 • Fieguth Rolf: Tożsamość polonistyki literaturoznawczej wobec innych dyscyplin
 • Marinelli Luigi: Polonocentryzm w historii literatury – jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej)
 • Sławek Tadeusz: Literatura porównawcza: między lekturą, polityką i społeczeństwem
 • Wilczek Piotr: Kanon jako problem kultury współczesnej
 • Witosz Bożena: O paradygmacie, kompetencjach i miejscu stylistyki w obrębie współczesnych badań dyskursu
 • Gajda Stanisław: Język – językoznawstwo – polonistyka
 • Bartmiński Jerzy: Pytania o przedmiot językoznawstwa: pojęcia językowego obrazu świata i tekstu w perspektywie polonistyki integralnej
 • Markowski Andrzej: Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: zadania, szanse, zagrożenia
 • Dąbrowska Anna: Współczesne problemy lingwistyki kulturowej
 • Wojtak Maria: Genologia tekstów użytkowych
 • Kita Małgorzata: Literatura popularna z punktu widzenia językoznawstwa
 • Żmigrodzki Piotr: Stan dyskusji i krytyki naukowej w językoznawstwie
 • Pajdzińska Anna: Interpretacja w języku
 • Kurek Halina: Gwary dziś
 • Kowalikowa Jadwiga: Studia doktoranckie jako trzeci stopień kształcenia z perspektywy językoznawcy

Książki nadesłane