2003 (45-46)

 

Numer 2003 • 1-2 (45-46)
Redaktor numeru: Aleksandra Achtelik

Kino po polsku

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

Rozprawy:

 • Miczka Tadeusz: Epitafia, emfazy, enigmaty, ewenementy i epizody. Polski film fabularny po 1989 roku

Varia o filmie:

 • Zajdel Jakub: Lata 90. – polski film o młodzieży
 • Ćwikiel Agnieszka: Ekspresje powszedniości. Wokół „Milczenia” Kazimierza Kutza

Varia o ludziach filmu:

 • Helman Alicja: Starszy brat Andrzeja Wajdy
 • Zawojski Piotr: Nomada ze stałym adresem – Lech Majewski
 • Gwóźdź Andrzej: O kostiumach do „śląskich” filmów Barbary Ptak
 • Achtelik Aleksandra: Drugie oblicze Lecha Majewskiego, czyli o powieści „Metafizyka”

Wywiady i rozmowy:

 • Co zrobić, by przystąpić do państwowego egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego? Z Urszulą Żydek-Bednarczuk rozmawia dr Aleksandra Achtelik

Nasze polonistyki:

 • Zavřelová Petra, Kratochvílová Marie: „Ołomuniecka polonistyka bilansuje” — historia ołomunieckiej polonistyki
 • Dybska Aleksandra: List z Kiszyniowa

Recenzje:

 • Ewa Lipińska: Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego przez Jagnę Malejkę
 • Miniatura i mikrologia literacka. T. 1-3. Red. A. Nawarecki przez Monikę Peter (Czy diabeł tkwi w szczegółach? Krytycznie o Miniaturze i mikrologii literackiej)

Poradnik:

 • Janota Anna: Ze zjawisk współczesnego języka polskiego: internacjonalizmy jako przejaw globalizacji

Kronika Szkoły :

 • Książki ofiarowane