2002 (44)

 

Numer 2002 • 4 (44)
Redaktor numeru: Magdalena Bąk

Romantyzm polski raz jeszcze

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

Rozprawy i szkice:

 • Lyszczyna Jacek: Romantycy — nasi współcześni?
 • Opacki Ireneusz: Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z epilogiem?
 • Nawarecki Aleksander: Mickiewicz w Ameryce
 • Teodorowicz-Hellman Ewa: O szwedzkich odczytaniach polskiej epopei narodowej
 • Bąk Magdalena: Mickiewicz? Dzisiaj? Szkic do portretu młodego poety
 • Opacka Anna: Z czego Janek psom szył buty w „Kordianie”, czyli pytanie o konteksty
 • Piechota Marek: Kilka uwag o „Zemście” Aleksandra Fredry

Zbliżenia. Interpretacje:

 • Ostaszewska Danuta: „Wizualna wizyjność”, czyli o romantycznych inspiracjach w twórczości K.K. Baczyńskiego
 • Morcinek-Cudak Barbara: „Oczy jak maliny w cukrze”, czyli postrzeganie wszystkimi zmysłami
 • Szargot Maciej: Motyw coincidentia oppositorum w twórczości Zygmunta Krasińskiego
 • Lesińska Patrycja: Intertekstualna lektura „A Dorio ad Phrygium” C.K. Norwida
 • Szargot Barbara: Śmierć i dziewczyna. O powieści „Dwie królowe” J.I. Kraszewskiego

Varia:

 • Zwierzyński Leszek: Ałuszta w nocy – śmierć i zaślubiny
 • Zeler Bogdan: „Gdy tu mój trup…” Adama Mickiewicza
 • Szol Agnieszka: Kobieta i małżeństwo w Kole Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego

Recenzje:

 • „Sonety krymskie” po hiszpańsku przez J. Lyszczynę
 • Obcojęzyczne przekłady „Pana Tadeusza” przez M. Bąk
 • Romantyzm i Mickiewicz w opracowaniach przez W. Hajduk-Gawron

Postscriptum:

 • Lista lektur nieobowiązkowych w oprac. Barbary Morcinek-Cudak

Poradnik:

 • Tambor Jolanta: Ortograficznie czy gramatycznie?

Kronika Szkoły