2002 (41)

 

Numer 2002 • 1 (41)
Redaktor numeru: Justyna Cembrowska

Literatura polska ostatniej dekady XX wieku

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

Literatura polska ostatniej dekady XX wieku:

 • Cembrowska Justyna: Wstęp
 • Pawelec Dariusz: Ta ostatnia dekada… Zwycięstwo słowa dojrzałego w poezji polskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku
 • Olejniczak Józef: Poeta dziewięćdziesięcioletni – Czesław Miłosz
 • Węgrzyniak Anna: Kiedy wymawiam słowo Nic… O nowych wierszach Wisławy Szymborskiej
 • Majerski Paweł: Poetyckie „obmyślanie świata”: Wisława Szymborska
 • Opacka-Walasek Danuta: Interpretacja „Tkaniny” Zbigniewa Herberta
 • Kisiel Marian: Dekada Różewicza
 • Majerski Paweł: Liryczny Śląsk lat 90.
 • Nowacki Dariusz: Ile cię trzeba cenić… O niektórych osiągnięciach prozy polskiej przełomu lat dziewięćdziesiątych i pierwszych
 • Uniłowski Krzysztof: Postmodernizm w Polsce, postmodernizm po polsku
 • Witosz Bożena: O kilku tendencjach stylistycznych w prozie polskiej końca XX wieku
 • Wokół literatury i życia literackiego lat dziewięćdziesiątych – z Dariuszem Nowackim i Krzysztofem Uniłowskim rozmawia Justyna Cembrowska

Recenzje

 • Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji
  poradnik

Poradnik:

 • Grzenia Jan: Odmiana obcych nazw geograficznych w języku polskim
 • Achtelik Aleksandra, Smereczniak Małgorzata: Stąd nauka jest dla żuka… i nie tylko dla niego! Propozycja wykorzystania poezji dziecięcej w nauczaniu języka polskiego

Kronika Szkoły