2001 (39-40)

 

Numer 2001 • 3-4 (39-40)
Redaktor numeru: Anna Majkiewicz

Numer specjalny poświęcony polonistyce w krajach niemieckojęzycznych

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

Polonistyki niemieckojęzyczne:

 • Majkiewicz Anna: Wstęp

Zagadnienia ogólne:

 • Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian (Lipsk): Polonistyka w krajach niemieckojęzycznych
 • Hentschel Gerd: Kilka uwag dotyczących polonistyki na uniwersytetach niemieckich
 • Worbs Erika: Kika uwag o stanie polonistyki w Niemczech na tle stosunków niemiecko-polskich

Zagadnienia ogólne:

 • Sabarth Barbara: „Polonistyka” na Uniwersytecie w Bayreuth
  Nagórko Alicja: Historia polonistyki w Berlinie i jej stan dzisiejszy
 • Tarnogórska Maria: Pragmatycy czy marzyciele? Polonistyka na Uniwersytecie w Bochum
 • Porębska Marlena: Sytuacja języka polskiego na Uniwersytecie im. Friedricha Alexandra w Erlangen
 • Keller Felix: Polonistyka na Uniwersytecie Fryburskim
 • Kuhnert Martina: Polonistyka w Halle
 • Schniggenfittig Brigitte: Instytut Indogermański i Lingwistyki Ogólnej i Stosowanej — Studia tłumaczenia specjalistycznego: język polski
 • Hodel Robert: Polonistyka w Hamburgu
 • Makarska Renata: Tante Emma Laden, czyli zadania lektoratu
 • Nübler Norbert, Zgrzywa Jan: Polonistyka w Kilonii – teraźniejszość i przyszłość
 • Pietrak-Meiser Halina: Jezyk polski w Konstancji
 • Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistyka w Lipsku
 • Schultze Brigitte, Matuschek Herbert: Polonistyka w Moguncji
 • Schmid Hera, Berwanger Katrin: Polonistyka na Uniwersytecie w Poczdamie
 • Berger Tilman: Polonistyka na Uniwersytecie w Tybindze

Szwajcaria:

 • Schaffner Sabine: Język polski na Uniwersytecie w Bazylei
 • Gerber Małgorzata: Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Zurychu

 

Austria:

 • Bieder Hermann, Hexel Krystyna, Woldan Alois: Polonistyka na Uniwersytecie w Salzburgu
 • Madelska Liliana: Język polski na Uniwersytecie w Wiedniu
 • Ziemska Joanna: Sekcja języka polskiego w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu

Kronika Szkoły:

 • Podręczniki do nauczania cudzoziemców języka polskiego (wybór)