2000 (33-34)

 

Numer NR 33-34 • WIOSNA-LATO 2000

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

W numerze:

 • Prescriptum

Rozprawy:

 • Miczka Tadeusz: Andrzeja Wajdy powinności wobec widza
 • Majkiewicz Anna: Językowe innowacje w prozie Güntera Grassa – na przykładzie trylogii gdańskiej 
 • Achtelik Aleksandra: Krajobraz z cmentarzem w tle. O opowiadaniach włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Wykłady:

 • Wilkoń Aleksander: Język poetycki Słowackiego, poety europejskiego

Recenzje:

 • Janas Magda: Słownik dla cudzoziemców
 • Szol Agnieszka: Polski dla ekonomistów
 • Cembrowska Justyna: Nowe słowa, stare rzeczy 
 • Ciupek Magdalena: Słownik Mickiewiczowski
 • Synoradzka Anna: Noty o książkach
 • Książki polonistyczne pracowników UŚ

Kultura języka

Kronika:

 • Spis zawartości Postscriptum za okres: lato 1992 – lato 2000