1998 (26)

 

Numer NR 26 • LATO 1998

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum
 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Spis wystąpień

Studia:

 • Achtelik Aleksandra: Iwaszkiewiczowskie morze — obraz świata.
 • Banasik Aneta: Między dobrem o złem — obraz diabao w opowiadaniach Sławomira Mrożka
 • Szol Agnieszka: Obraz morza u Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
 • Serafin Barbara: Obraz „kobieciarza” w języku polskim

Wykłady:

 • Teodorowicz-Hellman Ewa: O trzech szwedzkich przekładach „Pana Tadeusza”

Wywiady:

 • Przekłady literatury polskiej to naprawdę moja pasja — rozmowo z Liną Wasyliewą

Nasze polonistyki:

 • Stammeleer An: Polonistyka no Uniwersytecie w Leuven
 • Janott Gabriela: Język biznesu na Uniwersytecie w Halle

Recenzje:

 • Dziadek Adam: Jak czytać Miłosza?

Kronika:

 • Od kwietnia do lipca 1998
 • Kurs letni w Cieszynie
 • Wrzesień, październik 1998