1998-1999 (27-29)

 

Numer NR 27-29 • JESIEŃ 1998 – WIOSNA 1999

Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum
 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Spis wystąpień

Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego:

 • Bień Janusz S.: Kodowanie tekstów polskich w systemach komputerowych
 • Łaziński Marek: Rozróżnienie znaczeń synonimicznych w korpusie tekstów
 • Sobotkova Marie: Internet jako środek nowoczesnego kształcenia polonistów i bohemistów
 • Fiala Jiri: Komputer, sztuka edytorska i tekstologia jako nowy kierunek kształcenia studentów filologii czeskiej
 • Suszczańska Nina, Szmal Przemysław, Szczepankowski Bogdan: Koncepcja programu tłumaczenia komputerowego z języka polskiego pisanego na język migowy
 • Pelczar Wojciech: Multimedia w procesie nauczania języka polskiego w szkole polonijnej na obszarze metropolii Detroit
 • Kłosowski Piotr, Izydorczyk Jacek: Automatyczne rozpoznawanie mowy
 • Piasecki Maciej: Koncepcja obiektowego modelu znaczenia polskiej frazy nominalnej
 • Walasek Halina: „Konwersacja i wideo” jako uzupełniający kurs języka polskiego jako obcego
 • Zarzycka Grażyna: Język w stanie dyskursu jako rezultat pracy z wieloma mediami
 • Pelc Tomasz: Model reprezentacji semantyki zdań prostych języka naturalnego dla potrzeb przetwarzania komputerowego
 • Grzenia Jan: O literaturze polskiej w Internecie. Z dodaniem uwag o możliwości jej wykorzystania w nauczaniu języka polskiego

Kronika:

 • Szkoła od grudnia do marca
 • Dyktando