1997 (22)

 

Numer 22 • LATO 1997

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

W numerze:

  • W Polsce, czyli tu i ówdzie
  • Prescriptum

Spotkania:

  • „Wierzę, że nastąpi integracja Europy” – zapis ze spotkania z Czesławem Miłoszem

Szkice:

  • Olejniczak Józef: Czytając „Notatnik: Bon nad Lemanem” Czesława Miłosza

Rozmowy:

  • „Nie można być osobą, która wszystko wie najlepiej” – rozmowa z prof. Władysławem Miodunką

Opinie:

  • Głosy o Stowarzyszeniu „Bristol” i jego przyszłości
  • Statut  Stowarzyszenia „Bristol” polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

Kronika:

  • Kronika letniej szkoły, kolegium polsko-austriackiego i warsztatów polonistycznych. Cieszyn, sierpień 1997
  • Kronika Szkoły – wrzesień 1997/październik 1997