1997 (21)

 

Numer NR 21 • WIOSNA 1997

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

  • Prescriptum
  • Kronika

Wywiady:

  • Skudrzyk Aldona, Tambor Jolanta: „Język jest dialogiem” – wywiad z prof. Władysławem Lubasiem

Rozmowy

  • Ciupka Mirosława: „Nigdy niczego nie zakładam…” – rozmowa z Ewą Lipską

Szkice:

 

  • Tambor Jolanta: „Dyktando” Ewy Lipskiej, czyli kilka językoznawczych uwag o poezji

Rozprawy:

 

  • Meiser Gerhard: Język etruski – poza rodziną indoeuropejską

Wydarzenia:

 

  • Grygierek Aleksandra: Szaman reportażu w Katowicach

Nasze polonistyki:

  • Janowska Radosława: Prezentacja lektoratu języka polskiego działającego przy KKatedrze Slawistyki Uniwersytetu „Al. I. Cuza” w Jassach (Rumunia)

Recenzje:

 

  • Glomski Jacqueline: Pełna wigoru angielska wersja Trenów