1997-1998 (24-25)

 

Numer NR 24-25 • ZIMA ’97-WIOSNA ’98

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum
 • Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Spis wystąpień

Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego:

 • Juszczyk Stanisław: Multimedia w edukacji
 • Fiala Jiri: Nowe Centrum Informacyjne Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
 • Bień Janusz S., Linde-Usiekniewicz Jadwiga: Elektroniczne słowniki języka polskiego
 • Szafran Krzysztof: Analizator morfologiczny SAM-96
 • Tomczak Katarzyna: 0 możliwościach wykorzystania elektronicznych słowników w nauczaniu cudzoziemców
 • Cudak Romuald: Program komputerowy jako pomoc w nauczaniu frazeologii języka obcego. Na przykładzie programu „FRAZPOL” — wspomagającego naukę języka polskiego
 • Sobotkova Marie: Literatura a multimedia
 • Grzenia Jan: O czasopismach polskich w Internecie. Z dodaniem uwag o ich przydatności do nauczania języka polskiego jako obcego
 • Synoradzka Anna: Uczmy się polskiego — po doświadczeniach w pracy ze studentami
 • Ciupka Mirosława: Głoski polskie” — narzędzie wspomagające naukę wymowy

Recenzje:

 • Multimedialny słownik Doroszewskiego
 • Komputerowy słownik języka polskiego

Kronika:

 • Szkoła w marcu i w kwietniu