1996 (20)

 

Numer NR 20 • ZIMA 1996

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • W Polsce, czyli tu i ówdzie
 • Prescriptum
 • Międzynarodowe seminarium: Komputer w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Komputer w nauczaniu języka polskiego jako obcego:

 • Cudak Romuald: Komputer w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Markiewicz Dariusz: Programy komputerowe wspomagające nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Krzyżyk Danuta: Komputerowe programy dydaktyczne jako pomoc w nauce cudzoziemców i Polaków. Uwarunkowania, podobieństwa i różnice.
 • Skudrzykowa Aldona: Frazpol? Stylpol? – czyli o możliwości korzystania z komputera w kształceniu sprawności stylistycznej (komunikacyjnej)
 • Kraszewski Paweł: Zastosowanie nowoczesnych metod komunikacji w nauczaniu na odległość
 • Raciborski Grzegorz: Komputer w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Martyniuk Waldemar: Nauka języka obcego w systemie partnerskim przez Internet: International E-Mail Tandem Network

Recenzje:

 • Cudak Romuald: O komputerach i ich pożytkach w nauczaniu języka

Kronika:

 • Szkoła w pierwszych miesiącach roku 1997