1996 (19)

 

Numer 19 • JESIEŃ 1996

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • W Polsce, czyli tu i ówdzie
 • Prescriptum

Rozprawy:

 • Węgrzyniakowa Anna: Woda babel i Wieża Babel

Varia:

 • Skudrzykowa Aldona: „Musi być do wyboru…”, czyli o kobiecej strategii komunikacyjnej

Wydarzenia:

 • Treny w Londynie
 • Wilczek Piotr: Czy Jan Kochanowski zasługiwał na Literacką Nagrodę Nobla?
 • Gralewicz-Wolny Iwona: Wypełnić powinność
 • Wiersze Ezry Pounda w przekładzie Borysa Awdiejewa

Internet:

 • Grzenia Jan: Literatura polska w internecie

Nasze polonistyki:

 • Kowalska-Durazzano Jolanta: Jezyk polski na Uniwersytecie w Udine (Włochy)
 • Miletić Mirela, Pudina Martina: Polonistyka na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Petrović Tanja: Polonistyka w Belgradzie (Serbia)

Recencje:

 • Cudak Romuald: Nie ma rozpusty większej niż myślenie
 • Grzenia Jan: Od Aachen do Żytomierza

Kronika:

 • Achtelik Aleksandra: Z kroniki Letniej Szkoły