1996 (18)

 

Numer 18 • LATO 1996

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • W Polsce, czyli tu i ówdzie
 • Prescriptum

Spotkania:

 • Krzysztof Zanussi z wizytą w Letniej Szkole

Rozprawy:

 • Miczka Tadeusz: Kino intelektualne Krzysztofa Zanussiego, czyli o wyznaniu wiary, pochwale krytycznego myślenia i pozytywnego działania oraz potrzebie cwałowania
 • Filmografia Krzysztofa Zanussiego

Filmowe hity 1995-96:

 • Tambor Jolanta, Tambor Agnieszka: Tato, Szamanka, Girl guide, Cwał

Internet:

 • Grzenia Jan: Film polski w Internecie

Nasze polonistyki:

 • Spaseska Jasminka: Nasza polonistyka w Skopiu (Macedonia)
 • Mausch Hanna: Promocja kultury polskiej w Wielkiej Brytanii

Recenzje:

 • Słownik nie tylko dla młodzieży

Kronika:

 • Kronika kursu wakacyjnego – Cieszyn ’96