1996 (17)

 

Numer NR 17 • WIOSNA 1996

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • W Polsce, czyli tu i ówdzie
 • Prescriptum
 • Nowy Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 • Sylwetka nowego rektora
 • Nowi prorektorzy naszego Uniwersytetu
 • Prof. Janos Aczel doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Rozmowa:

 • Rozmowa z profesorem Janem Miodkiem

Sylwetka:

 • Sylwetka profesora Jana Miodka

Wykłady:

 • Miodek Jan: Jaka jesteś współczesna polszczyzno?
 • Meiser Gerhard: Indoeuropejska wspólnota językowa – praindoeuropejskie korzenie

Nasze polonistyki:

 • Kalman Nagy Laszlo: Kilka uwag o nauczaniu historii literatury polskiej na Węgrzech

Recenzje:

 • K… – jak to łatwo powiedzieć
 • Od Adama i Ewy zaczynać

Kronika:

 • Wspomnienia z Ukrainy
 • Wiosną w Letniej Szkole