1994 (9-10)

 

Numer NR 9-10 • LATO-JESIEŃ 1994

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

W numerze:

 • Jiri Damborsky dla czytelników „PS”. Powinniśmy się uczyć od Polaków dumy narodowej
 • Prescriptum

Varia:

 • Skudrzykowa Aldona: Granice potoczności w dydaktyce języków obcych. Uwagi socjolingiwstyczne

Komentarze:

 • Cudak Romuald: Miron Białoszewski: Tryptyk pionowy

Rozmowy:

 • Powinniśmy się uczyć od Polaków dumy narodowej. „PS” rozmawia z prof. Jirim Damborskym, Dyrektorem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy). cd.
 • Polska polityka wschodnia. Rozmowa z Markiem Całką

Nasze polonistyki:

 • Sirbu Cristina: Filologia polska na Uniwersytecie w Bukareszcie (Rumunia)
 • Duliczenko Aleksandr: Filologia polska w Uniwersytecie Dorpackim (Tartuskim) w Estonii
 • Katzich Thomas: Kształcenie tłumaczy na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle/Wittenberg (Niemcy)

Kronika:

 • Kurs wakacyjny Cieszyn ’94
 • Kurs języka polskiego dla nauczycieli z Niemiec
 • Kurs polskiego języka biznesu
 • Semestralny kurs języka polskiego
 • Wizyty, spotkania, konferencje