Š

Đurđica Čilić Škeljo – dr, Katedra Polonistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja.
Pracę magisterską poświęciła Zbigniewowi Herbertowi (Rola historii w poezji Zbigniewa Herberta), a doktorską Tadeuszowi Różewiczowi i Czesławowi Miłoszowi (Stylizowanie funkcji autora w poezji Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza). Publikuje artykuły dotyczące współczesnej polskiej poezji, tłumaczy z języka polskiego na chorwacki.
E-mail: dcskeljo@ffzg.hr