I

Cenka Iwanowa – doc. dr, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Współzałożycielka kierunku studiów filologia słowiańska na tej uczelni. Od 2005 r. jest kierownikiem Katedry Slawistyki. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Międzynarodowego Centrum Bułgarystycznego. W latach 2001–2005 – lektorka języka i kultury bułgarskiej na Wydziale Filozoficznym uniwersytetu w Niszu (Serbia), od roku akademickiego 2012/2013 – lektorka na Uniwersytecie Belgradzkim. Zainteresowania naukowe: teoria i historia literackich języków południowosłowiańskich, kontakty języków słowiańskich, głównie południowych, socjolingwistyka, lingwistyka stosowana, bułgarystyka zagraniczna.
E-mail: c.ivanova@uni-vt.bg; cenka_vt@yahoo.com