F

Teresa Fernandes Swiatkiewicz – dr, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugalia.
Z zawodu nauczyciel i lektor języka angielskiego i portugalskiego. Z zamiłowania tłumacz literatury polskiej na język portugalski (tlumaczyła dzieła: Antoniego Libery, Pawła Huellego, Jana T. Grossa, Leopolda Kielanowskiego, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Michała Rusinka, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, Krzysztofa Kieślowskiego, Ireny Kamieńskiej, Marcela Łozińskiego). Publikuje artykuły o literaturze polskiej. Odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi w 2012 roku.
E-mail: tswiatkiewicz@gmail.com

Rolf Fieguth – prof., Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria.
Polonista, rusycysta, komparatysta, teoretyk literatury, tłumacz z literatury polskiej (i innych). Był do emerytury w 2007 r. profesorem zwyczajnym slawistyki w Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), na językowym pograniczu francusko-niemieckim. Obecnie stara się skoncentrować na twórczości Kochanowskiego, Kniaźnina i Norwida. Jest członkiem honorowym Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Polskiego PEN klubu i PAU, dr. h.c. UO. Jest poza tym w stałym kontakcie z różnymi innymi ośrodkami w Polsce (UAM, UJ, UG, UW, UKSW, UWr, UMCS, KUL) i w Paryżu.
E-mail: rolf@fieguth.ch, rolf.fieguth@unifr.ch

Magdalena Fizgał – doktorantka, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Przygotowuje rozprawę doktorską na temat funkcji muzyki w teatrze dramatycznym. Zajmuje się również krytyką teatralną oraz współpracuje z Operą Śląską w Bytomiu. Główne zainteresowanie naukowe: muzyka sceniczna, teatr operowy, płeć w dramacie i teatrze.
E-mail: magdalena.fizgal@poczta.fm

Wacław Forajter – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk literatury, krytyk, tłumacz z języka francuskiego. Autor licznych artykułów opublikowanych na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich” i „Wieku XIX” oraz dwóch monografii książkowych ( „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura środka. Tekst i konteksty, Kraków 2007; Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014). Zainteresowania naukowe: historia literatury pozytywizmu i Młodej Polski, teoria literatury, historia społeczna i gospodarcza Europy, teoria postkolonialna, psychoanaliza.
E-mail: wforajter@o2.pl

Dorota Fox – dr hab., Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Teatrolog Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zasadniczych zagadnień: historii krytyki teatralnej, teatru dwudziestolecia międzywojennego oraz form sztuki estradowej. Jest członkiem Towarzystwa Historyków Teatru oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W 2006 roku opublikowała książkę monograficzną pt. Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia.
E-mail: dorota.fox@us.edu.pl

Sonia Frontdr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Anglistka, literaturoznawczyni. Jej zainteresowania badawcze obejmują czas i temporalność oraz reprezentacje świadomości w literaturze, filmie i telewizji dwudziestego pierwszego wieku. Jej ostatnia publikacja to monografia pt. Shapes of Time in British Twenty-First Century Quantum Fiction (Newcastle-upon-Tyne 2015).
E-mail: sonia.front@us.edu.pl

Katarzyna Frukacz – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Literaturoznawczyni, badaczka reportażu i nowych mediów. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki reportażu literackiego, konwergencji mediów, komunikowania masowego, publicystyki prasowej i internetowej, genologii literackiej i dziennikarskiej. Autorka monografii Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje (Katowice 2019), 12. tomu z serii Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego (Katowice 2016), artykułów w polskich i zagranicznych monografiach oraz czasopismach naukowych, a także tekstów publicystycznych i popularnonaukowych zamieszczanych w internetowych serwisach kulturalnych i recenzenckich.
E-mail: katarzyna.frukacz@us.edu.pl