zdjęcie: dzieci podczas zajęć logopedycznych z muzykologii
O PIŚMIE
CALL FOR PAPERS
Zapraszamy do lektury nowego numeru
previous arrow
 
next arrow

 

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się w wykazie czasopism naukowych MEiN z przypisaną liczbą punktów 70.

Czasopismo jest indeksowane
na liście ICI Journals Master List

ERIH+

CEEOL

w bazie CEJSH

w bazie bibliograficznej BazHum

W latach 2019-2020 czasopismo było objęte programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych

ISNN: 1898-1593
e-ISNN: 2353-9844
DOI: 10.31261/PS_P

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Accessibility