zdjęcie: dzieci podczas zajęć logopedycznych z muzykologii
O PIŚMIE
CALL FOR PAPERS
OLGA TOKARCZUK LAUREATKĄ NAGRODY NOBLA
previous arrow
 
next arrow

 

„Postscriptum Polonistyczne” znajduje się w wykazie czasopism naukowych MNiSW z przypisaną liczbą punktów 40.

Czasopismo jest indeksowane
na liście ICI Journals Master List

ERIH+

CEEOL

w bazie CEJSH

w bazie bibliograficznej BazHum

Czasopismo objęte programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych

ISNN: 1898-1593
e-ISNN: 2353-9844
DOI: 10.31261/PS_P

Wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wersja papierowa


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Accessibility