Vol 29 No 1 (2022): THE 7TH WORLD CONGRESS OF POLISH STUDIES

   The 29th issue of the journal Postscriptum Polish Studies is devoted mainly to the sessions of the 7th World Congress of Polish Studies. The editors of this journal, which is addressed to Polish language teachers in Poland and abroad, wish to record this important event for the scientific community and to give voice to its participants.    The history … Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury nowego numeru pt. VII ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW 2022 1 (29)

  29 numer czasopisma „Postscriptum Polonistyczne” poświęcony został w głównej mierze obradom VII Światowego Kongresu Polonistów. Pismo, które służy krajowym i zagranicznym polonistom, pragnie odnotować to istotne dla środowiska naukowego wydarzenie i udzielić głosu jego uczestnikom.    Historia Kongresu sięga roku 1998, kiedy doszło do spotkania mającego na celu integrację polonistów krajowych i zagranicznych w ramach Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej w Warszawie. Kolejne zjazdy miały … Czytaj dalej

CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do współpracy!!! Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Informacje dla recenzentów i autorów na stronie internetowej Postscriptum). Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego … Czytaj dalej

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE

Cel i profil pisma „Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy. „Postscriptum Polonistyczne” publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury … Czytaj dalej

Accessibility