CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do współpracy!!!

Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Informacje dla recenzentów i autorów na stronie internetowej Postscriptum).

Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego (2021, nr 2 • 28), jest już zamknięty. Zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2022.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 1(29) 2022 – 30 października 2021, temat przewodni numeru: Humanistyka w dobie kryzysu;

nr 2(30) 2022 – 30 kwietnia 2022.

Accessibility