Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2018 • 7 Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie

 

Biblioteka Postscriptum Polonistycznego 2018 • 7
Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie pod redakcją Wioletty Hajduk-Gawron i Karoliny Pospiszil

 Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

 
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

 

Słowo od redaktorek

Adaptacje/Implementacje

Konwergencje

Dziedziczenie